experios

הליכי ייבוא

 
* ליווי תהליכי ייבוא על כל היבטיו
* החלת תקנים חדשים
* שילוח ועמלות מכס
* ייעוץ והכוונה
* החדרת מוצרים לישראל

רשויות מוסמכות:
* משרד הכלכלה
* משרד התקשורת
* מכון התקנים
* משרד הבריאות
* א.מ.ר.

משרד התקשורת:
* היתרים חד פעמיים
* היתרים קבועים ל-5 שנים
* תחום הסלולרי – פטור מרישיון סחר
* חלקי חילוף

א.מ.ר (אביזרים ומכשירים רפואיים):
* רישום יבואן בפנקס א.מ.ר
* רשום מוצרים בא.מ.ר
* אישורים חד פעמיים
דילוג לתוכן